Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Sakkunnig Samband 2027603 (2020-07-13 - 2020-07-19 )

På uppdrag av MSB startar vi nu utbildning av Sakkunniga Ledningsstöd och Samband.

FRO ska kunna erbjuda aktörer som myndigheter eller räddningsledare med kunskap för att befintliga lednings- och sambandssystem ska kunna användas optimalt vid större samhällsstörning som skogsbränder, gråzon, höjd beredskap eller krig.

Efter genomförd utbildning kommer du att ingå i en sambandsenhet eller i ett nätverk för sakkunniga. Här kommer du att få utveckla och dela med dig av dina färdigheter inom nätverket och ni kommer att följa utvecklingen och behoven hos myndigheterna. Du kommer inte att bli en specialist på alla delområden men säkert inom några där du stödjer de övriga i nätverket. Det förväntas att du bidrar som instruktör vid våra kurser och stödjer de sambandsenheter som FRO ansvarar för.

Som sakkunnig krävs det att du med kort varsel kan bistå exv. en stab som är under ett expansivt skede där du måste ha förmågan att under press analysera sambandsbehovet på kort och lång sikt och presentera alternativa lösningsförslag. Du skall kunna hjälpa staben att hitta kompetenta förstärkningsresurser och förstärkningsmateriel. Du har stöd från nätverket men du måste klara av att arbeta på egen hand över tid under kanske primitiva förhållanden. 

I sakområdet ingår samhällets organisation och hantering av svår samhällsstörning eller höjd beredskap och krig. Rutiner och arbetsformer i en stab med lägestjänst och informationssäkerhet. Sambandsplanering, alternativa sambandsmedel som satellit och kortvågsteknik. Intranät och SGSI samt fördjupade kunskaper i Rakel. Kursprogrammet anpassas efter elevernas förkunskaper där du har chansen att bidra med dina djupare kunskaper och erfarenheter inom något eller flera områden.

Krav för att gå kursen är att du har gått GU Sambandsoperatör eller har motsvarande kunskaper. Du kommer att skriva ett avtal med FRO för att säkerställa din tillgänglighet och du kan därför inte ha något annat avtal i totalförsvaret. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas. Du kan komma att bli krigsplacerad i din befattning och då är svenskt medborgarskap ett krav.

Kursen genomförs på Falsterbo Kursgård med inryckning 12 juli och utryckning 18 juli.

Du ska självklart söka kursen om du känner att detta är något för dig!

Sista dag för ansökan: 26 april 2020

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök