Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Sambandsoperatör 2027601 (2020-07-17 - 2020-07-26 )

GU Sambandsoperatör är en grundutbildning för dig som ska ingå i en sambandsenhet. Kursen genomförs på uppdrag av MSB. Ersättning för resor, uppehälle och förlorad arbetsinkomst ingår.

Länsstyrelser, regioner och kommuner, men även statliga myndigheter, har behov av sambandsenheter som förstärkning av sin ledningsorganisation vid höjd beredskap men även vid skogsbränder, översvämningar eller andra större påfrestningar på samhället.

Som sambandsoperatör ska du kunna upprätta, betjäna och bryta olika sambandsmedel, upprätta sambandscentral samt föra lägeskarta.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du kunna skriva, läsa och förstå svenska språket utan problem, och du måste ha fysiska förutsättningar för att kunna gå upp och ner i tempo, arbeta relativt långa arbetspass samt verka i förhållandevis besvärliga/spartanska miljöer. Det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta - även med personer du inte känner sedan tidigare - och att du tar hänsyn till andra i din omgivning.

Som sambandsoperatör kommer du att skriva ett avtal med FRO för att säkerställa din tillgänglighet och du kan därför inte ha något annat avtal i totalförsvaret. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas. Du kan komma att bli krigsplacerad i din befattning och då är svenskt medborgarskap ett krav.

Kursen genomförs på Falsterbo Kursgård med inryckning 17 juli och utryckning 26 juli.

Känner du att du passar in på beskrivningen ovan och att du vill göra din samhällsinsats inom det svenska totalförsvaret ska du absolut söka kursen. Välkommen till ett glatt gäng som svetsas samman under kursen!

Sista dag för ansökan: 26 april 2020

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök