Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sommarstängt

Nu avslutar vi strax vårterminen i FRO Svartlösa-Öknebo.

Onsdagen den 15:e juni, har vi ett styrelsemöte åtföljt av korvgrillning. Sedan stänger vi våra "Öppna Onsdags" kvällar, men vi är tillbaka i slutet av augusti.

Notera att viss aktivitet kan ske trots att vi har "sommarstängt" 

Avslutning med strandstädning + korvgrillning 7:e juni - JK National

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök