Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsenheter för samhällets krisberedskap utbildas i Höllviken

2021 Sbop2LSambandsoperatörer och sambandsledare utbildas vid kurser på Höllviksnäs kursgård i Skåne. De ska ingå i sambandsenheter som FRO rekryterar och utbildar för länsstyrelser, regioner och kommuner. Enheterna förstärker ordinarie resurser både vid kris och vid höjd beredskap för att skapa uthållighet. Exempel på roller i enheten kan vara sambandsoperatör, sambandsledare eller sakkunnig. Även personal för hantering av signalskydd kan ingå.

Sambandsoperatörerna lär sig att upprätta och betjäna olika sambandsmedel, upprätta sambandscentral samt att föra lägeskarta, medan sambandsledarna fokuserar på att leda enhetens verksamhet, planera samband och samverka med uppdragsgivaren.   

FRO följer krav från uppdragsgivarna samt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Med anledning av rådande pandemi har många av årets kurser ställts in eller flyttats till senare tillfällen. Andra kurser kan genomföras, men då med tydliga restriktioner för såväl kursdeltagare som instruktörer.

Är du intresserad av att vara en del av samhällets krisberedskap och vill göra en insats? Vill du veta mer om hur man använder frivilliga förstärkningsresurser? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök