Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FRO stödjer samhället med vaccinationsvärdar

FRO är en av tre Frivilliga Försvarsorganisationer som gick in i uppdraget under egen flagg. De övriga är Svenska Lottakåren och Svenska Röda Korset. Utöver detta så finns det medlemmar från andra organisationer som vid det här tillfället representeras av SLK.

- Att vi valt att som egen organisation gått in själva i uppdraget innebär bland annat att vi har eget ansvar att planera våra pass och är med på planeringsmöten med Region Östergötland och länsstyrelsen, säger Andreas som samordnar FRO Östergötlands deltagande.
- Ingen organisation hade kunnat lösa det behov som finns helt själva, utan det bygger på samverkan mellan oss som deltar, fortsätter han.

Innan insatsen påbörjades deltog FRO, ihop med övriga inbjudna organisationer, vid ett antal möten där det diskuterades förutsättningar och behov.

- Vi får information några veckor innan om vilka pass de vill ha hjälp med vaccinationsvärdar. , säger Andreas.
Just nu deltar runt tio stycken FRO:are i insatsen och då framförallt kvällar och helger. Men det finns plats för flera.
- Få fram personal till vardagspassen på dagen är svårare.
- Att man inte kan eller vill ta ledigt från sitt ordinarie arbetet, utan att kanske förlora mycket ekonomiskt på det får man vara ödmjuk inför och vi har full respekt för det, säger Fredrik med många års erfarenhet inom FRO.

- Vi har dock fantastiska medlemmar i Östergötland som ställer upp efter bästa förmåga och möjlighet, avslutar Andreas, innan han går tillbaka och ropar upp nästa gäng personer som ska få sin vaccination.

Även om insatsen inte är direkt riktat mot FRO kompetensområde så kommer den ändå med på ett hörn. Detta då FRO:arna har intern kommunikationen mellan varandra via förbundets eget radiomaterial. Detta uppskattades också av den inhyrda vakt som också deltar och läkaren som finns på plats. På detta sätt kan kommunikationen mellan dessa parter förbättras och göras snabbare.

FRO Östergötland ser flera positiva saker med att ställa upp.
Dels visar vi för myndigheterna att FRO är en organisation att räkna med när det sker påfrestningar i samhället, oavsett art. Sedan är det en fantastiskt möjlighet att visa oss för allmänheten också då det passerar mycket folk på dessa ställen. Sist men inte minst så får FRO Östergötland en ersättning för varje genomfört pass, vilket är välkommet i dessa tider för att bedriva och utveckla vår verksamhet ännu mera.

- Förhoppningsvis så kommer restriktionerna lättas senare i år så att vi kan bjuda in alla medlemmar som deltagit i insatsen för att visa FRO Östergötlands och samhällets uppskattning för vad de gjort, avslutar Fredrik som också är kassör i förbundet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök