Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vi måste öva mer och mer civilmilitärt i framtiden

Då hade redan ett stort antal brandmän och hemvärnare börjat arbeta. Men radiotäckningen i brandområdet var dålig vilket gjorde att man inte kunde kommunicera med räddningsmanskapet.

- Trafikverkets bandvagnar som bemannas av FRO fick uppdraget att komma ut och lösa kommunikationerna. Det tog visserligen tid och det var extremt farligt område att arbeta i, men tack vare dem så upprättades kontakt igen. Och det var oerhört viktigt.

I Särna upprättades en stab med ett 100-tal personer från Polisen, Försvarsmakten, MSB, Trafikverket, Kommunen, SMHI med flera. Därifrån leddes alltså hela arbetet. Räddningsmanskapet arbetade  10 timmars skift. Ett stort antal personer såg till att allt fungerade med mat, dryck och alla förnödenheter. Manskapet sov i skolor i området. 

Nu hade också Johan Szymanski kontaktat Södertörns brandförsvar i Stockholm, där han kände räddningschefen, och de skickade upp brandmän att hjälpa till. Även Tyskland ställde upp med 15 brandbilar och 55 brandmän. Branden spred sig och det var ett extremt kritiskt läge på grund av oexploderad ammunition och svårframkomlig terräng.

- Jag och min ställföreträdare insåg att området var så farligt och svårframkomligt att vi inte kunde gå in och släcka. Någonstans hade jag läst om att man kunde bomba sönder en brand, då tar man bort syret från branden och den släcks. Vi diskuterade detta fram och tillbaka och jag bestämde mig att kontakta flygvapnet.

Flygvapnet och ÖB tog beslutet och under onsdagen den 25 juli fälldes en bomb från 3 000 meters höjd av ett JAS 39 Gripen-plan som flög i 500 kilometer i timmen. Bomben träffade den brandhärd som var målet. Resultatet hade precis den effekt som man ville. Trots detta så kom också lördagen den 28 juli att vara en ödesdag på grund av att meteorologerna varnat för blåst och åska, vilket skulle öka risken för nya bränder och spridning mot bebott område.

- När det åskar kan inte flyg och helikoptrar gå upp och vattenbomba. Det var verkligen en ödesdag. Men vi förberedde oss genom att förstärka begränsningslinjerna utifrån väderprognoserna och under söndagen kunde vi pusta ut.  Nu var branden under kontroll och den första augusti började vi trappa ner på personal, säger Johan Szymanski.

Under släckningsarbetet deltog som mest 370 personer, nio helikoptrar och fyra flygplan förutom JAS-gripen.

- Hjälpsamhet under dessa tre veckor har varit helt fantastisk. Samhället har ställt upp till max, säger Johan Szymanski. Nu startar också det utvärderingsarbete som är så oerhört viktigt. Vi har en hel del att lära.

Räddningschefen menar att myndigheterna är lite tröga initialt, men när man sedan är igång med räddningsinsatsen fungerar det mycket bra. Kontakterna mellan myndigheterna på högre instanser måste bli smidigare och man måste kunna lita på den personal som finns ute i landet. Beslutsprocessen måste bli kortare.

- Vi har hela tiden haft ett fantastiskt bra samarbete med allt från Försvarsmakten till MSB och kommunen. Vi måste i framtiden öva ännu mer civilmilitärt för samverkan i vardagen. En sak är säker, vi hade aldrig klarat av arbetet med branden om vi inte fått hjälpa av de frivilliga försvarsorganisationerna inklusive hemvärnet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök