Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vad gör en statssekreterare?

När jag går igenom dessa ärenden har de redan passerat expeditionschefen och enhetscheferna på vårt departement. Därefter drar varje handläggare sina respektive ärenden för mig.  Själva beredningsprocessen kan vara ganska lång beroende på ärende. För att ett ärende ska vara slutligt berett måste det också finnas ett skriftligt ok från alla berörda departement i regeringskansliet och innan regeringen tar beslut föredras ärendet för statsrådet som är föredragande för våra ärenden vid regeringssammanträdet då beslutet ska tas, säger Jan Salestrand.

Men statssekreteraren gör så mycket annat. Du gör väl en hel del resor och besök runt om i världen?
Grunden är att jag i hög grad ska försöka vara närvarande vid departementet eftersom statsrådet har väldigt mycket extern verksamhet. Men visst gör jag ett antal resor runt om i världen kopplade till våra internationella relationer och inte sällan kopplat till exportfrämjande verksamhet.

Vi som har arbetat med försvarsfrågor i många år och med flera regeringar, har märkt av att det är en bra relation mellan departement och försvarsmakten. Har din bakgrund som general i försvarsmakten spelat någon roll i detta?
- Försvarsministern sa från början att han ville ha goda relationer med alla berörda myndigheter. Det har han lyckats med. Så en del har jag förhoppningsvis bidragit med. Men det är viktigt är att vi håller på rollspelet mellan departement och myndighet, säger Jan.

Vad har varit positivt med din bakgrund?
- Att jag var väl insatt i sakfrågorna och att min position som chef för högkvarteret är väldigt lik den jag har idag.

Ser du några nackdelar?
- Det kan kanske vara att jag ibland kan bli lite väl detaljerad. Jag tror det är en fråga som ska ställas till medarbetarna i organisationen, de kanske ser fler som jag inte ser. Under intervjun framhåller Jan Salestrand flera gånger hur han imponerats över tjänstemännens arbete. Dels de i försvarsdepartementet, för deras enorma kunskap och engagemang. Men också över de som finns inom hela regeringen.

- Vi är över 4600 personer i regeringskansliet. Jag är enormt imponerad över den slipade process som finns och hur väl rutiner och processer fungerar även om det självklart uppstår friktioner som i alla organisationer.

Om du får sammanfatta dina fyra år som statssekreterare, vad säger du då?
Ångrar inte en sekund att jag tackade ja. Spännande, lärorikt, stundtals tufft men fantastiskt roligt och jag har fått lära känna så många duktiga kollegor och medarbetare. Samtidigt tycker jag att vi också har åstadkommit mycket positivt vilket är det viktigaste.  

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök