Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdom på Summer Camp

vaddo4lowSignalungdom har deltagit på Summer Camp, som Försvarsutbildarna anordnade för ungdomar från de frivilliga försvarsorganisationerna. Syftet var att visa på bredden av den ungdomsverksamhet som finns. Vi visade upp ett axplock av det som genomförs på FRO:s ungdomskurser.

Under två dagar genomfördes ett stationssystem med sjukvård, HLR, skytte, överlevnad, CBRN och samband förstås! Varje stationstid var två och en halv timme så det var en utmaning att hålla intresset vid liv och visa på bredden av vår verksamhet. Sambandsstationen bestod av två ledningsfordon Mercedes GW, Ra180, högantenn, IGR och satelitsamband i form av B-gan.

Först pratade vi allmänt om sambandstjänstens olika delar och var vi kom ifrån. Därefter delade vi gruppen i två där den ena halvan provade Ra180 och den andra testade att rikta in B-gan. Gruppen reste sedan högantenn innan det var dags att testa i praktiken. Några åkte GW i terrängen samtidigt som de signalerade. Under tiden så ringde de flesta sitt allra första satellitsamtal. Det gick nog till mamma eller någon kamrat. När någon svarade så kom det allra största leende fram. Under dagarna kom Stefan Hallén från Försvarsmaktens produktionsavdelning på besök och pratade med ungdomarna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök